Kategorien
Blog Jezik* Sažeci

Azra Hodžić-Kadić: Istok na zapadu

Naša autorica Azra je docentica za bosanski i hrvatski jezik na centru za jezike univerziteta u Beču i doktorandica na odsjeku za slavistiku u Beču. Kao inicijatorka i direktorica projekta Otkrij bosanski – Entdecke Bosnisch – Discover Bosnian Azra se zalaže za poticanje bosanskog jezika u dijaspori te objavljuje udžbenike bosanskog kao drugog / stranog jezika u višejezičnim društvima.
WeiterlesenAzra Hodžić-Kadić: Istok na zapadu