Kategorien
Blog Jezik* Sažetci

Sanija Kulenović: Strastvena ravnica

Sanija Kulenović apsolvirala je historiju umjetnosti završnim radom o umjetnosti kao forenzici rata u Bosni i Hercegovini. Kasnije je u svojim performansima, radionicama i predavanjima istraživala pitanja izbjeglištva, traume, kulturnog naslijeđa, identiteta i kulture sjećanja. Ona vjeruje u djelotvornost umjetnosti i njen potencijal da podrži procese izgradnje mira. Njeni radovi prikazani su između ostalog na Month of Performance Art u Berlinu i Musrara mix festivalu u Jeruzalemu.WeiterlesenSanija Kulenović: Strastvena ravnica

Kategorien
Abstracts Blog

Sanija Kulenović: Das inbrünstige Flachland

Sanija Kulenovic studierte Kunstgeschichte und schrieb ihre Abschlussarbeit über die Kunst als Spurensicherung des Bosnien-Krieges. Später ging sie in ihren Performances, Workshops und Vorträgen  Fragen der Flucht, des Traumas, des kulturellen Erbes, der Identitäten und Erinnerungskulturen nach. Sie glaubt an eine wirksame Kunst und ihr Potential, friedensbildende Prozesse zu unterstützen. Ihre Werke wurden u. a. beim Month of Performance Art in Berlin und auf dem Musrara Mix Festival in Jerusalem gezeigt.WeiterlesenSanija Kulenović: Das inbrünstige Flachland