Kategorien
Blog Jezik* Sažetci

Lumnije Jusufi: Moja bosanska prijateljica. Esej o granicama sjećanja.

Sjećanju i znanju čovjeka se posvećuju mnoge oblasti nauke, a centralno pitanje pri tome je šta naše sjećanje u stvari predstavlja. Koliko znanja ili sjećanja je u stvari individualno a koliko kolektivno? Psihologija se pita koliko subjektivnog a koliko objektivnog znanja u nama ima? S književne tačke gledišta, a na tome se temelji prvi dio…WeiterlesenLumnije Jusufi: Moja bosanska prijateljica. Esej o granicama sjećanja.