Kategorien
Blog Jezik* Sažetci

Lumnije Jusufi: Moja bosanska prijateljica. Esej o granicama sjećanja.

Sjećanju i znanju čovjeka se posvećuju mnoge oblasti nauke, a centralno pitanje pri tome je šta naše sjećanje u stvari predstavlja. Koliko znanja ili sjećanja je u stvari individualno a koliko kolektivno? Psihologija se pita koliko subjektivnog a koliko objektivnog znanja u nama ima? S književne tačke gledišta, a na tome se temelji prvi dio…WeiterlesenLumnije Jusufi: Moja bosanska prijateljica. Esej o granicama sjećanja.

Kategorien
Abstracts Blog

Lumnije Jusufi: Meine bosnische Freundin

Viele Wissenschaftsgebiete widmen sich dem Erinnerungs- und Wissensvermögen eines Menschen, wobei die zentrale Frage ist, was unser Gedächtnis ausmacht. Wieviel Wissen oder Erinnerung ist individuell und wieviel kollektiv? Oder wie die Psychologie fragt, wieviel subjektives und wieviel objektives Wissen steckt in uns? Literarisch – und daran lehnt sich der erste Teil des Titels meines geplanten…WeiterlesenLumnije Jusufi: Meine bosnische Freundin